kurs_bhp-83

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Uczestnik instruktażu, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych ważne jest 3 lata.

Cena: od 140zł

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności z zakresu:

  1. przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych na świecie w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

  1. potrafi ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy.
  2. rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP na jego stanowisku pracy. c) potrafi przeciwdziałać zagrożeniom w miejscu pracy d) potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
  3. potrafi zachować się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacjach zagrożenia pożarem,
  4. potrafi przeciwdziałać zagrożeniom i uciążliwościom poprzez właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

  1. podstawowe regulacje prawne z zakresu Prawa Pracy dotyczące BHP.
  2. zagrożenia i uciążliwości wynikające z wykonywania pracy na swoim stanowisku.
  3. podstawowe zasady dotyczące organizacji swojego stanowiska pracy.
  4. zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego.
  5. zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

1 opinia o Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  1. 5 z 5

    :

    Szybki kontakt, miła obsługa, przyjechali-zrobili. Polecam.

Dodaj opinię