kurs_bhp-25

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-budowlanych

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Szkolenie poprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Uczestnik szkolenia, który z wynikiem pozytywnym zda egzamin podsumowujący wiedzę, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych ważne jest 5 lat.

Cena od 150zł netto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

Celem szkolenia jest: aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP w oparciu o Ramowy Program Szkolenia, a w szczególności:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

c) postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

d) metody ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracowników administracyjno-biurowych,

b) pracowników służby zdrowia,

d) pracowników szkół i innych placówek oświatowych,

e) pracowników jednostek naukowo-badawczych,

b) innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia,

b) innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie organizowane przez naszą

firmę nawiązuje do najbardziej profesjonalnych metod stosowanych na świecie w nowoczesnych szkoleniach, potwierdzonych Certyfikatami z ich ukończenia.

Najważniejsze kompetencje uczestnika uzyskane po szkoleniu:

a) potrafi ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy.

b) rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP w jego miejscu pracy. c) potrafi dokonać zmian na swoim stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe zgodnie z wymogami ergonomii. d) potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych dla warunków pracy.

Efekty naszej pracy jakie zna uczestnik szkolenia po jego zakończeniu:

a) podstawowe regulacje prawne z zakresu Prawa Pracy dotyczące BHP. b) zagrożenia i uciążliwości wynikające z wykonywania pracy przy biurku z monitorem ekranowym. c) podstawowe zasady ergonomii dotyczące organizacji stanowiska pracy biurowej. d) zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego. c) zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

1 opinia o Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-budowlanych

  1. 5 z 5

    :

    Szkolenie Ok. Polecam.

Dodaj opinię