Opracowanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy

Opracowanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy

Instrukcja stanowiskowa stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena od 40zł netto

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

W myśl art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Dodatkowo, zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 2374 § 3 k.p. pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcja stanowiskowa BHP powinna zawierać:

  • Uwagi ogólne dotyczące stanowiska pracy,
  • Czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy,
  • Czynności, które należy wykonywać w czasie pracy,
  • Czynności, które podczas wykonywanej pracy są zabronione,
  • Czynności, które należy wykonać po zakończeniu pracy
  • Pisemne zatwierdzenie przez odpowiednie służby w zakładzie pracy
  • Pisemne potwierdzenie zapoznania się z nią przez pracownika

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Opracowanie instrukcji BHP dla stanowisk pracy”