Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy

Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie BHP, zorganizowane na terenie Państwa firmy lub naszej*.

Szkolenie w formie instruktażu na stanowisku pracy poprowadzi Specjalista w dziedzinie BHP.

Szkolenie to należy przeprowadzić najpóźniej w dniu zatrudnienia pracownika.

Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu, otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Szkolenie bhp – Instruktaż Stanowiskowy – ważny jest do 6 miesięcy do 1 roku od dnia zatrudnienia.

Cena od: 65zł netto

Przy dużych zleceniach i stałej współpracy ceny ustalamy indywidualnie.

Zainteresowany? Zostaw kontakt, oddzwonimy!
Opis produktu

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zamiany warunków techniczno-organizacyjnych,
 • studentów odbywających praktyki studenckie,
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie jest przeprowadzone w formie instruktażu – na stanowisku pracy, na którym będzie zatrudniony pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie uwzględnia następujące etapy:

 • rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywanej pracy,
 • samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem inspektora,
 • sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach pracy, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Sposób realizacji szkolenia jak i jego czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidywanej do wykonania przez niego pracy.

Najważniejsze kompetencje nabyte przez uczestnika szkolenia:

 • potrafi właściwie przygotować swoje stanowisko pracy i jego otoczenie biorąc pod uwagę eliminację źródeł zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo,
 • identyfikuje się z zasadami BHP jego stanowiska pracy,
 • samodzielnie wykonywać pracę na swoim stanowisku,

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Instruktaż stanowiskowy”